• Cadillac
  • Volkswagen
  • Kia
  • Autodelta
  • Renault
  • STaSIS
  • Chrysler

Ferrari Chiaroscuro (2005)