• Nissan
  • Hyundai
  • NOVITEC
  • Carlsson
  • ATT
  • Isuzu
  • AC

Besturn X80 Shanghai 2013